Clienți

Ai nevoie de ajutor?

Telefon: 0752.242.294

Termeni si conditii

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și furnizare de servicii de către MILITARY SOFT S.R.L (numită MilitarySoft de aici înainte), prin intermediul magazinului online https://militarysoft.ro

Legea aplicabilă contractului este cea a statului român.

Prezenta secțiune definește orice contract în temeiul căruia Vânzătorul, https://militarysoft.ro, transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse/bunuri către consumator, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul final al acestora, incluzând taxele de livrare cât și orice alte taxe suplimentare aplicabile.

Folosirea acestui site implică acceptarea Termenilor și Condițiilor detalitate mai jos.

În cazul în care, înainte de încheierea contractului (verificarea comenzii), ne socilitați un alt termen de livrare decât cel fixat în prezentul contract, această cerință nu va fi luată în considerare. https://militarysoft.ro nu își asumă responsabilitatea pentru livrarea produselor/bunurilor la alte termene decât cele fixate în prezentul contract.

Accesarea în continuare a site-ului reprezintă exprimarea în mod explicit și în cunoștință de cauză a consimățmântului referitor la acceptarea termenilor și condițiilor contractuale stabilite de politica MilitarySoft.ro .

Totodată, prin plasarea unei comenzi pe acest site, recunoașteți în mod explicit că această comandă presupune că aveți obligația directă de a plăti vânzătorului militarysoft.ro prețul final al produselor/bunurilor comandate.

 1. PREAMBUL

Cumpărător – persoană fizică sau juridică sau altă entitate care își face un cont pe site și care plasează o Comandă confirmată de Vânzător.

Vânzător – MILITARY SOFT S.R.L , cu sediul social în România,Jud. Satu Mare, Loc. Tasnad, Str. Lacrimioarelor, 9/9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J30/298/17.03.2016, CUI RO 35823697, atribut fiscal RO, nr. de tel.
0752.242.294, adresa de e-mail office@militarysoft.ro.

Comandă – un document electronic militarysoft.ro apărut ca formă de comunicare între militarysoft.ro și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului militarysoft.ro, intenția sa de a achiziționa produsele/bunurile și/sau serviciile disponibile pe site, urmând ca Vânzătorul să livreze produsele/bunurile comandate și Cumpărătorul este de acord să achite contravaloarea acestora.

Produse/Bunuri – orice obiect corporal mobil disponibil pe site-ul militarysoft.ro ce poate fi achiziționat de către Cumpărător prin plasarea unei comenzi.

Contract la distanță – orice contract (acord voit exprimat prin comanda plasată de către Cumpărător și confirmată de către Vânzător) realizat fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Garanţie comercială – orice angajament din partea garantului (vânzătorul sau producătorul bunurilor vândute consumatorilor) faţă de consumator, prevăzut în certificatul de garanţie sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, în plus faţă de obligaţiile legale care îi revin vânzătorului referitoare la garanţia de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine bunurile în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei alte cerinţe care nu este legată de conformitate. 

 1. INFORMAȚII DESPRE PRODUS/BUN

Produsele/bunurile comercializate prin intermediul site-ului militarysoft.ro sunt noi și în momentul livrării sunt însoțite de factură fiscală și de toate documentele prevăzute de legislația în vigoare.

Militarysoft.ro poate publica pe site informații despre produse/bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Produsele/bunurile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului contract și în limita stocului disponibil.

Din acest motiv, militarysoft.ro își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs/bun nu se mai regăsește în stocul magazinului, produsele/bunurile rămase se demonstrează a fi neconforme pentru livrare sau din motive independente de militarysoft.ro. Momentul încheierii contractului la distanță îl constituie momentul confirmării de către Vânzător a acceptării comenzii transmise de consumator.

Toate imaginile/fotografiile folosite pentru prezentarea produselor/bunurilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) reprezintă o informare a clientului din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate și cu titlu de prezentare.

Prețurile afișate pe site sunt exprimate în lei și conțin TVA.

 • „PRP” – prețul recomandat de producător;
 • „PV” – prețul de vânzare al produsului;
 • „Preț campanie” – prețul redus al produsului, valabil în cadrul campaniei active într-o anumită perioadă de timp, comunicată explicit. De asemenea, acest preț este valabil în limita stocului disponibil.
 • Discount – este semnalizat în site, exprimat procentual și este calculat având drept referință prețul produsului din ultimele 30 de zile (ultima campanie activă).

Cumpărătorul va fi obligat să achite și toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale sau de orice altă natură, suportate de profesionist pentru a vă pune în posesia produselor/bunurilor comandate, costuri care se adaugă la prețul produselor/bunurilor comandate. (vezi cap.6 “Livrarea”)

Costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului vă aparține în totalitate.

De asemenea, în cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând, dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de militarysoft.ro (preț exprimat în lei).

Ne rezervăm dreptul de a modifica prețul produselor /bunurilor prezentate pe site-ul militarysoft.ro .

Ne asumăm răspunderea că valoarea comenzii plasate de dvs. nu se va modifica după confirmarea acesteia prin email la adresa specificată de dvs. la înregistrare.

Militarysoft.ro oferă garanția prevăzută de legislația aplicabilă, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele /bunurile de pe site.

Cumpărătorul este de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor/bunurilor se face pe propria răspundere.

Nu suntem responsabili pentru posibilele diferențe de culoare între cea afișată pe monitorul dvs. și cea a produsului/bunului sau decalajele în ceea ce privește măsura/dimensiunea produselor/bunurilor  (ex. produse textile) datorită particularităților generale ale acestora raportate la constituția specială a consumatorului. 

 1. GARANȚIA COMERCIALĂ A PRODUSELOR/BUNURILOR

Toate produsele/bunurile comercializate de către site-ul nostru beneficiază de garanție comercială.

Prezumția lipsei de conformitate nu poate fi invocată atunci când:

 • este incompatibilă cu natura produsului/bunului – această situație intervine, în general, în cazul produselor/bunurilor a căror durată de viață este mai mică de 6 luni;
 • este incompatibilă cu natura lipsei de conformitate – lipsa de conformitate este provocată de utilizarea incorectă a produsului de către consumator sau de uzură normală a produsului/bunului.

Produsele/bunuirle comercializate de militarysoft.ro sunt noi și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În nici într-un caz drepturile consumatorului nu sunt afectate de existența sau inexistentă unei garanții convenționale comerciale.

Dacă sunteți persoană fizică, vă reamintim drepturile dvs. ca și consumator prevăzute în Ordonanța de urgență 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, în special art. 9-14, și anume:

”Art. 9: Răspunderea vânzătorului

(1)        Vânzătorul răspunde faţă de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor şi care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă.

(2)        Fără a aduce atingere prevederilor art. 6 alin. (3), prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, bunurilor cu elemente digitale.

(3)        În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conţinut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, vânzătorul răspunde, de asemenea, pentru orice neconformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatată în termen de doi ani de la momentul livrării bunurilor cu elemente digitale pentru produse cu durată medie de utilizare de până la cinci ani, respectiv în termen de cinci ani de la data respectivă pentru produse cu durată medie de utilizare de peste cinci ani.

(4)        În cazul în care contractul prevede furnizarea continuă pentru o perioadă de peste cinci ani, vânzătorul răspunde pentru orice neconformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatată pe parcursul perioadei în care conţinutul digital sau serviciul digital trebuie să fie furnizat conform contractului de vânzare.

(5)        În cazul produselor de ocazie, consumatorul şi vânzătorul pot conveni asupra unor condiţii contractuale sau acorduri având o perioadă de răspundere contractuală sau un termen de prescripţie mai scurtă decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), cu condiţia ca astfel de perioade ori termene mai scurte să aibă o durată de minimum un an de la data livrării bunului.

Art. 10: Sarcina probei

(1)        Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumată a fi existat deja în momentul livrării bunurilor, până la proba contrarie sau cu excepţia cazului în care această prezumţie este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformităţii.

(2)        Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, bunurilor cu elemente digitale.

(3)        În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conţinut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, sarcina probei cu privire la conformitatea conţinutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadelor indicate la art. 9 alin. (3) şi (4) îi revine vânzătorului în cazul unei neconformităţi care este constatată pe parcursul acestei perioade.

Art. 11: Măsurile corective în caz de neconformitate

(1)        În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului în condiţiile prevăzute la prezentul articol.

(2)        Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparaţie şi înlocuire, cu excepţia cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparaţie cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv următoarele:

 1. a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;
 2. b) gravitatea neconformităţii; sau
 3. c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3)        Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparaţia sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b).

(4)        Consumatorul are dreptul fie să obţină o reducere proporţională a preţului în conformitate cu art. 13, fie să obţină încetarea contractului de vânzare în conformitate cu art. 14, în oricare dintre următoarele cazuri:

 1. a) vânzătorul nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea potrivit prevederilor art. 12 alin. (2)-(4) sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor alin. (3);
 2. b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;
 3. c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;
 4. d) vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

(5)        Consumatorul nu are dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformităţii îi revine vânzătorului.

(6)        Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părţi restante din preţul bunurilor sau a unei părţi a acesteia până în momentul în care vânzătorul îşi va fi îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă.

(7)        Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.

(8)        După expirarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1), consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea bunurilor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

Art. 12: Repararea sau înlocuirea bunurilor

(1)        Reparaţiile sau înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. a) fără costuri;
 2. b) într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii;
 3. c) fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ţinând seama de natura bunurilor şi de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză.

(2)        În cazul în care neconformitatea urmează să fie remediată prin repararea sau înlocuirea bunurilor, consumatorul pune bunurile la dispoziţia vânzătorului.

(3)        Vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuială.

(4)        În cazul în care o reparaţie necesită demontarea bunurilor care au fost instalate într-un mod compatibil cu natura şi cu destinaţia lor, înainte ca neconformitatea să fie constatată, sau în cazul în care bunurile respective urmează să fie înlocuite, obligaţia de a repara sau înlocui bunurile include demontarea bunurilor neconforme şi instalarea bunurilor de înlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontării şi instalării.

(5)        Consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală a bunurilor înlocuite în perioada care a precedat înlocuirea acestora.

(6)        În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparaţie, termenele prevăzute la art. 9 se prelungesc cu timpul de nefuncţionare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

(7)        În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenele prevăzute la art. 9 încep să curgă de la data înlocuirii.

Art. 13: Reducerea de preţ

Reducerea de preţ este proporţională cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator în comparaţie cu valoarea pe care bunurile ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Art. 14: Încetarea contractului

(1)        Consumatorul îşi exercită dreptul de a obţine încetarea contractului de vânzare printr-o declaraţie către vânzător, prin care îşi exprimă decizia de a obţine încetarea contractului de vânzare.

(2)        În cazul în care neconformitatea se referă doar la unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare şi există un motiv de încetare a contractului de vânzare în temeiul art. 11, consumatorul poate obţine încetarea contractului de vânzare în raport cu bunurile respective, precum şi cu orice alte bunuri pe care consumatorul le-a achiziţionat împreună cu bunurile neconforme, în cazul în care consumatorului nu i se poate pretinde în mod rezonabil să accepte să păstreze numai bunurile conforme.

(3)        În cazul în care consumatorul obţine încetarea contractului de vânzare în ansamblul său sau, în conformitate cu alin. (2), în raport cu unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare:

 1. a) consumatorul returnează vânzătorului bunurile, pe cheltuiala acestuia din urmă;
 2. b) vânzătorul îi rambursează consumatorului preţul plătit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator că bunurile au fost returnate;
 3. c) vânzătorul rambursează consumatorului suma de bani în conformitate cu lit. b), folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.”
 4. COMANDA

Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe site, prin adăugarea Produselor/Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda angajându-se la plata prin una din modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs/Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Produs/Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, implicit nici rezervarea automata a Produsului/Bunului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii/Contractului la distanță.

Dacă militarysoft.ro confirmă comanda integral, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii.

Acceptarea Comenzii de către militarysoft.ro se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (via e-mail) din partea militarysoft.ro către Cumpărător, conform căreia Comanda a fost verificată, și urmează să intre în procesul de livrare, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului.

Militarysoft.ro nu consideră o comandă neconfirmată, adică pentru care nu a fost trimis email de confirmare, ca având valoarea unui Contract la distanță.

Prezentul Contract la distanță intră în vigoare la confirmarea finală a Comenzii de către militarysoft.ro, conform art. 8, alin. 9 sin OUG 34/2014 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 1. MODALITATEA DE PLATĂ

Puteți alege dintre următoarele modalități de plată:

 • Plata la livrare
 • OP
 1. LIVRAREA

Livrarea se face prin curierat rapid cu unul dintre partenerii noștri. Produsele/bunurile comandate vor fi livrate prin curier. Taxa de livrare pentru comenzile online este fixa si costa 25 lei, indiferent de localitate sau numarul de produse comandate.

Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor/bunurilor este transferat către dvs. în momentul în care dvs. sau o parte terță desemnată de dvs., alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor/bunurilor comandate.

Nu acceptăm onorarea comenzilor prin transportatori indicați de dvs. În acest contract, doar Vânzătorul poate avea opțiunea alegerii transportatorului.

Ne rezervăm dreptul de a nu mai onora și expedia comenzi persoanelor care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale, pecuniare sau de altă natură față de militarysoft.ro.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a anula comenzile cu date de contact incomplete/incorecte în lipsa unui răspuns din partea Cumpărătorului.

Pentru perioadele promoționale (Black Friday, Crăciun, Anul Nou, Paște, etc.), termenul de livrare al comenzilor plasate în intervalul desfășurării campaniei, poate fi diferit de cel afișat pe site-ul militarysoft.ro, fără ca livrarea să depășească 30 zile de la încheierea contractului. 

 1. RETURNARE PRODUSE/BUNURI

Prin primirea coletului și plata contravalorii acestuia, consumatorul a luat la cunoștință și acceptă următoarele condiții contractuale:

Datele de identificare ale vânzătorului/profesionistului MILITARY SOFT S.R.L
și ale consumatorului, produsele/bunurile ce fac obiectul prezentului contract la distanță și prețul acestora sunt cele menționate pe factură.

Drepturile și obligațiile consumatorului sunt cele prevazute in O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști, și în Ordonanță de urgență 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Pentru reclamații și servicii post vânzare ne poți contacta la nr. de tel. 0752.242.294, sau la adresa de e-mail office@militarysoft.ro. Vei fi contactat ulterior de către un reprezentant al MILITARY SOFT S.R.L, în termen de maximum 3 zile lucrătoare.

Ai dreptul de a te retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care intri personal sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de tine, în posesia fizică a produselor/bunurilor.

Pentru a-ți exercita dreptul de retragere trebuie să informezi societatea MILITARY SOFT S.R.L, România, Jud. Satu Mare, Loc. Satu Mare, Str. Magnoliei, Nr.51, nr. de tel. 0752.242.294, adresa de e-mail office@militarisoft.ro, cu privire la decizia de a te retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă sau formularul nostru standard (folosirea lui nu este însă obligatorie). Poți trimite declarația prin poştă, fax, e-mail sau poți completa formularul online direct pe site-ul nostru. Dacă folosiţi formularul nostru standard, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să ne trimiţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Dacă te retragi, vom rambursa suma comenzii pe care am primit-o de la tine fara taxele de livrare,  în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia de a te retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care îți exprimi acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în acest caz ne vei indica contul și banca unde se vor vira banii. În orice caz, nu ți se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele/bunurile sau până la momentul primirii unei dovezi din partea ta conform căreia ai trimis produsele/bunurile către noi, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Solicitarea de retur se va face fără întârzieri nejustificate, în decurs de maximum 14 zile de la data primirii comenzii.

Coletele expediate către noi fără a ne fi informat în prealabil prin modalitățile specificate anterior, nu vor fi acceptate. Termenul este respectat dacă produsele/bunurile sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Expedițiile trimise cu plata taxelor de livrare la destinatar vor fi refuzate. 

 1. PROMOȚII ȘI CONCURSURI

Stabilim regulamentele promoțiilor și concursurilor pe care le organizăm. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți prin intermediul site-ului propriu si, după caz, pe paginile oficiale din rețele de socializare Facebook și Google+.

De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site.

În perioada unei campanii de reducere, DISCOUNTURILE NU SE CUMULEAZĂ. Se va aplica discountul cu valoarea cea mai mare.

Comenzile care conțin vouchere de discount sau valorice nu pot fi cumulate cu alte reduceri!

Promoțiile sunt valabile pentru comenzile plasate pe durata desfășurării campaniei și în limita stocului disponibil.

Militarysoft.ro poate anula o promoție sau un concurs fără o notificare prealabilă.

IMPORTANT– Voucherele de discount provenite din aceeași campanie promoțională NU SE CUMULEAZǍ, se va aplica un singur discount/comandă.

Prin participarea la Campanii, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, Termenilor și Condițiilor Regulamentelor Oficiale publicate și ale legislației aplicabile. 

 1. FRAUDA

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului militarysoft.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul militarysoft.ro, va fi considerată tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației române în vigoare de către autoritățile competente. 

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul site-ului militarysoft.ro (incluzând, dar fără a se limita la textele, grafică, fotografiile, software-ul, logo-urile, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, mărci și desene industriale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia și orice alte materiale) este protejat de legislația în vigoare privind proprietatea industrială și intelectuală și este proprietatea MILITARY SOFT S.R.L, neputând fi utilizat fără acordul prealabil scris al proprietarului.Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial. Sunt interzise copierea, reproducerea, distribuirea, publicarea, afişarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea Conținutului în orice alt context decât cel original intenționat, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului militarysoft.ro. Încălcarea condițiilor de utilizare a site-ului militarysoft.ro atrage răspunderea civilă sau penală a pesoanelor responsabile.  

 1. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

Nu vom fi răspunzători pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site și orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi.
Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal.

 Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a militarysoft.ro.

Militarysoft.ro nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către militarysoft.ro a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii. 

 1. FORȚĂ MAJORĂ

Militarysoft.ro își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor/bunurilor comandate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de militarysoft.ro care includ: incendii, explozii, inundații, condiții meteorologice extreme, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese. 

 1. LITIGII

Orice litigiu apărut între Utilizatori și militarysoft.ro va fi rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.

MILITARY SOFT S.R.L.
Reg. Com.: J30/298/17.03.2016
CUI: RO 35823697
Banca: ING BANK
IBAN LEI: RO75INGB0000999905756705
IBAN EURO: RO81INGB0000999906741535

Suport clienti

Copyright 2024 © MilitarySoft.ro Toate drepturile rezervate.